‘เต่าบิน’ ไตรมาส 3 ยอดขายเฉลี่ยต่อตู้ลดลง

‘เต่าบิน’ ไตรมาส 3 ยอดขายเฉลี่ยต่อตู้ลดลง บริษัทบอกผลกระทบจากฤดูฝน

แต่ถึงอย่างนั้น ที่น่าสนใจคือ FSMART รายงานว่าในไตรมาส 3/2565 ที่ผ่านมา ‘เต่าบิน’ มียอดขายเฉลี่ยต่อตู้ต่อเดือนลดลง ทั้งที่ 4 ไตรมาสก่อนหน้า มียอดขายเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งถ้าย้อนดูยอดขายเฉลี่ยต่อตู้ต่อเดือนรายไตรมาสของเต่าบิน จะเป็นดังต่อไปนี้

-ไตรมาส 3/2564 ยอดขาย 44,698 บาท

-ไตรมาส 4/2564 ยอดขาย 47,379 บาท

-ไตรมาส 1/2565 ยอดขาย 60,159 บาท

-ไตรมาส 2/2565 ยอดขาย 80,135 บาท

-ไตรมาส 3/2565 ยอดขาย 60,300 บาท หรือคิดเป็นกว่า 60 แก้วต่อตู้ต่อวัน

ข่าวธุรกิจ

โดยในคำอธิบายผลการดำเนินรายไตรมาสที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทให้เหตุผลที่ยอดขายไตรมาสนี้ลดลงว่า “ได้รับผลกระทบจากฤดูฝน”

แต่ถึงอย่างนั้น ถ้ามองในแง่ของจำนวนตู้แล้ว เต่าบินมีการขยายจำนวนตู้อย่างต่อเนื่องและเติบโตขึ้นในทุกไตรมาส เห็นได้จาก

-ไตรมาส 3/2564 มีอยู่ 193 ตู้

-ไตรมาส 4/2564 มีอยู่ 546 ตู้

-ไตรมาส 1/2565 มีอยู่ 1,058 ตู้

-ไตรมาส 2/2565 มีอยู่ 2,138 ตู้

-ไตรมาส 3/2565 มีอยู่ 3,572 ตู้

เต่าบินระบุว่าไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะขยายจุดให้บริการให้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังคงเดินหน้าพัฒนาทั้ง UX ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้งาน และ UI ที่ให้ความสำคัญกับความสวยงามของระบบบริการ

รวมถึงการมีแคมเปญร่วมกับลูกค้าอย่างการร่วมใช้สิทธิ์กับพาร์ทเนอร์เพื่อแลกส่วนลดต่างๆ รวมถึงยังมีการให้ลูกค้าร่วมสะสมแต้มที่เรียกว่ากระดองเต่าหลังรับเครื่องดื่ม เพื่อไปแลกรับแก้วฟรี เพื่อกระตุ้นการใช้งานของลูกค้าประจำให้เพิ่มขึ้น และเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่